środa, 21 czerwca 2017

5 ONLINE SHOOPING TIPS + GAMISS.COM HAUL


[ ENG ]
I've never been a fan of online shopping, and maybe I'm just looking for excuses because I'm afraid of it, and probably half of you who reads it also has similar feelings. Learned by other Internet surfers i don't trust online shops because you never know who you pay and for what exactly because you do not know what will be waiting for you in the package. And probably if I wouldn't decided to work with gamiss.com I would not even think about shopping clothes online and although I can not promise you that every store will satisfy your expectations and online shopping will always be safe but I can honestly say that my purchases were absolutely satisfying and I fully recommend the brand gamiss and because I do not throw words to the wind I have for you 5 reasons why I trusted and loved them.

1 | Choice
Ok, here none of us have a problem choosing clothes is nothing difficult for us especially because the whole site is divided into categories and in each of them we can find hundreds of fashionable variants to choose from. Something that is very helpful is a system that shows clothes you might like based on your choices and reminds you of the ones you liked but never found a place in your basket whole process is simple and formalities are not complicated and do not take much time.

2 | Payment method
Often the payment seem to be most risky and therefore most of us do not decide to shop online because we do not trust the seller. However, most sites like gamiss.com are forward customer expectations and offer paypal so you do not have to reveal your account and card information.

3 | Shipment
Something that I really appreciate in this type of sites is if they decide to be honest and inform me about each step throughout the process from the moment I picked up my order for delivery, I was constantly informed about my shipment. The site pledged to pack my order and give it to the courier service within three days and then informed me till the delivery.

4 | Delivery
I was slightly worried when I saw that the shipment could take 10 to 25 days. It was explained to me that everything depends not on the site but from the courier company that took over the package and so for 11 days I was stressed that the package would arrive in Poland when I was moving out to other country and Here clothes have landed under my door faster than I would have expected.

5 | Package
Often frustration comes up here because what we find in the package is not what we saw in the picture on the site and that is why we stopped trusting online shops. All you see in the pictures are the things I ordered with links to the site where you will find them, I think no site can guarantee you that the clothes will look like in pictures but the ones I ordered do not differ from reality and they are not disappointing because gamiss uses photos of girls who have tried these clothes and are therefore more authentic.

PS. If I have to be honest my favorite purchase is this leather purse that you see in the first photo so in the next order I will consider several other models of bags recently on site appeared some interesting new ones check them out, you will find them HERE

[ PL ] 
Nigdy nie byłam fanką zakupów w internecie a może po prostu szukam wymówki bo piekielnie się tego boję i pewnie połowa z was, która to czyta tez ma takie odczucia. Nauczona doświadczeniem innych internautów nie ufam sklepom internetowym i wystrzegam się tego jak ognia bo nigdy nie wiadomo komu płacisz i za co dokładnie bo nie wiesz co będzie na ciebie czekało w paczce. I pewnie gdyby nie to, że postanowiłam współpracować z gamiss.com dalej nawet nie myślałabym o zakupach w internecie i chociaż nie mogę wam obiecać, że każdy sklep zadowoli wasze oczekiwania i zakupy online są zawsze bezpieczne to mogę was w pełni zapewnić, że moje zakupy właśnie takie były i w pełni rekomenduję markę gamiss a że nie rzucam słów na wiatr to mam dla was 5 powodów dla których im zaufałam i pokochałam.

1| Wybór
Ok, tutaj żadna z nas nie ma problemu wybieranie ciuchów to przecież dla nas nic trudnego tym bardziej, że cała strona jest podzielona na kategorie a w każdej z nich setki modnych wariantów do wyboru. Coś co bardzo pomaga to system, który pokazuje ciuchy, które mogłaby by ci się spodobać na podstawie już przez ciebie wybranych oraz przypomina ci o tych, które ci się spodobały ale nigdy nie znalazły miejsca w twoim koszyku do tego cały proces jest dziecinnie prosty a formalności nie są skomplikowane i nie zajmują dużo czasu.

2| Sposób płatności
Często to właśnie płatność stanowi największe ryzyko i dlatego większość z nas nie decyduje się na zakupy online bo nie ufa sprzedawcy. Jednak większość stron w tym gamiss.com wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów i oferuję płatność paypal dzięki czemu nie musicie zdradzać danych konta i karty.

3| wysyłka
Coś co bardzo doceniam w tego typu stronach to jeśli decydują się być szczerzy i informują o każdym kroku w ciągu całego procesu. Od momentu w którym wybrałam swoje zamówienie do dostawy byłam stale informowana o przebiegu mojej wysyłki .Strona zobowiązała się zapakować moje zamówienie i nadać je firmie kurierskiej w ciągu trzech dni a następnie poinformowała mnie o sposobie doręczenia.

4| doręczenie
Byłam lekko zaniepokojona kiedy zobaczyłam, że wysyłka może potrwać od 10 do 25 dni wyjaśniono mi, że wszystko zależy nie od strony a od firmy kurierskiej, która przejęła paczkę i tak przez 11 dni stresowałam się, że paczka dotrze do polski kiedy już się wyprowadzę do innego kraju a tu proszę ciuchy wylądowały pod moimi drzwiami szybciej niż bym się spodziewała.

5|  Pakunek
Często to właśnie tu pojawia się rozgoryczenie i frustracja bo to co znajdujemy w paczce mija się z tym co widzieliśmy na zdjęciu na stronie i własnie dlatego przestaliśmy ufać sklepom internetowym. Wszystko co widzicie na zdjęciach to zamówione przeze mnie rzeczy z linkami do strony na której je znajdziecie, myślę, że żadna strona nie może wam zagwarantować, że ciuchy będą wyglądać na zdjęciach tak jak na żywo ale te które zamówiłam nie odbiegają od rzeczywistości i mnie nie rozczarowały może dlatego, że gamiss używa zdjęć dziewczyn, które wypróbowały te ciuchy i dlatego są bardziej autentyczne. 

PS. Jeśli mam być szczera to moim ulubionym nabytkiem jest skórzana torebka,która widzicie na pierwszym zdjęciu dlatego w następnym zamówieniu rozważę kilka innych modeli torebek pojawiło się kilka ciekawych nowości znajdziecie je TUTAJ

WORN


Leather Design Crossbody Bag -> click here

Bohemian Polka Dot Baggy Maxi Slip Dress -> click here

Elegant Openwork Beam Waist Flounce Chiffon Women's Dress -> click here

Off The Shoulder Striped Bikini Set -> click here

Bucket bags -> click here
 
POST MADE IN PARTNERSHIP WITH GAMISS.COM
POST POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GAMISS.COM

wtorek, 20 czerwca 2017

HOW TO EASLY CREATE OFFICE IN BEDROOM

[ ENG] 

A few months ago when we decided to build a house, I was challenged to create space not only for myself but also for Rudi + work space and all in one room. I've seen millions of photos and pages looking for inspiration and all the advice, ideas and insights I will try to put for you in here so that the whole process would be easy and enjoyable not only for the eye.

When I had to make concrete decisions, the only element I was sure was the color of the walls. I put on white, however, at the last moment I changed my mind and one of the walls painted black, but that did not change the vision and the effect I wanted to achieve. During the selection of furniture and accessories I was looking not only for  useful products, but also aesthetics. I tried to match everything in color and in my palette there were bright shades plus strong contrasts. I chose white furniture that fits perfectly with the wooden desk and the floor. In my interior pure white is pure gold, on the walls I hung simple images on the basis of a white background with a strong expressive element, to add some warmth in the room almost in every corner I set flowers and plants - it is my favorite element of decor.

Below you will find examples of very neutral arrangements in which everyone can feel calm and find his own space.

[ PL ]

Kilka miesięcy temu kiedy postanowiliśmy wybudować dom stanęłam pod wyzwaniem stworzenia przestrzeni nie tylko dla siebie ale również Rudiego + przestrzeni do pracy a to wszystko w jednym pomieszczeniu. Przejrzałam miliony zdjęć i stron w poszukiwaniu inspiracji a wszystkie rady, pomysły i spostrzeżenia postaram się przekazać wam tutaj tak by cały ten proces był łatwy i przyjemny nie tylko dla oka.

Kiedy musiałam podjąć konkretne decyzje jedynym elementem jakiego byłam pewna był kolor ścian. Postawiłam na biel jednak w ostatniej chwili zmieniłam zdanie i jedną ze ścian pomalowałam na czarno, nie zmieniło to jednak wizji i efektu jaki chciałam osiągnąć. Podczas doboru mebli i dodatków kierowałam się nie tylko użytecznością ale również estetyką. Starałam się dobierać wszystko pod kolor a w mojej palecie znalazły się jasne odcienie plus mocne kontrasty. Wybrałam białe meble, które idealnie pasują do drewnianego biurka i podłogi. W moim wnętrzu króluje biel przełamana dodatkami, na ścianach powiesiłam proste obrazy na bazie białego tła z mocnym wyrazistym elementem, by dodać nieco ciepła w pomieszczeniu niemal w każdym kącie ustawiłam kwiaty i paprocie - to chyba mój ulubiony element wystroju.


Poniżej znajdziecie przykładowe bardzo neutralne aranżacje, w których każdy może poczuć się swobodnie i znajdzie swój kąt.
H2
home
H3
poniedziałek, 19 czerwca 2017

3 FACTS ABOUT AUSSIE SHAMPOO + REVIEW

A few years ago my mom told me that my hair is my biggest asset since then. I pay more attention to it and I try to take care of my hair as much as I can especially since now I have decided to be blonde and my hair needs more attention and care. All my life I used one famous brand of shampoos and always picked it up in the store just by looking at the other brands, I always saw Aussie shampoo in the corner until I finally could not stop myself to try it.

1| Bad reputation

Whenever we don't know the product we instinctively reach the internet to get the opinions of other Internet users and on that basis we decide to buy the product or not. On Polish forums about the company aussie and their line of shampoos surfers in the opinions on the brand, positive reviews have same amount as negative and the choice becomes even more difficult and often our product opinion is determined by these negative opinions.
I have to admit that I was quite skeptical after reading a few reviews but I tried to make my own opinion and for a couple of months I tried out two from series of shampoos and to say honestly I have as much positive as negative thoughts but after finding the perfect shampoo for my hair I can not imagine using another brand.

2 | Shampoo is not equal to other shampoo

The first shampoo I tried was Mega moist shampoo and although the smell was great I was very disappointed with its performance. The consistency of the shampoo is very watery and very hard to spread on the hair, the shampoo is no making any foam, and after washing the hair they are very strange in touch and it is hard to comb it, the shampoo is leaving on the hair a very unpleasant sediment, through which hair are greasy in touch. As you can see I was very upset but decided to give a chance to Aussome volume shampoo and this time the feeling was completely different and I have to admit that I fell in love, my hair is better in touch, made my hair look healthier and definitely seems to have taken up the volume is not too intense in Smell but definitely make up for the quality of the action. The moral of it is that you can not give up right away because the shampoos seem very personalized and to find your own you should try a few of them depending on what effect you want to achieve, several times you will burn out but if my case is the rule you will not regret when you find your perfect shampoo.

3| Quick review
                    
MEGA MOIST SHAMPOO
 • SMELL                    ****
 • CLEANING             *
 • FEELINGS              **
 • REFRESHNESS      *
 • HAIRCARE             ***
AUSSOME VOLUME SHAMPOO

 • SMELL                    **
 • CLEANING             ***
 • FEELINGS              ****
 • REFRESHNESS      ***
 • HAIRCARE             *****
Kilka lat temu moja mama powiedziała mi, że moje włosy to mój największy atut od tamtego czasu zwracam na nie większą uwagę i staram się zadbać o nie jak najlepiej zwłaszcza, że teraz postanowiłam być blondynką i moje włosy wymagają więcej uwagi i pielęgnacji. Całe życie używałam jednej znanej marki szamponów i zawsze to ją wybierałam w sklepie jedynie zerkając na pozostałe marki, kątem oka zawsze widziałam szampon Aussie aż w końcu nie mogłam się powstrzymać by go wypróbować. 

1| Zła reputacja

Zawsze kiedy nie znamy produktu instynktownie sięgamy do internetu by zaczerpnąć opinii innych internautów i to na ich podstawie decydujemy się na zakup produktu. Na polskich forach dotyczących firmy Aussie i ich linii szamponów internautki przekrzykują się w opiniach na temat marki, ocen pozytywnych jest tyle samo co negatywnych a wybór staje się jeszcze trudniejszy a często nasza opinia o produkcie przesądzona jest tymi negatywnymi opiniami.
Muszę przyznać, że byłam dość sceptycznie nastawiona po przeczytaniu kilku opinii wśród internatów ale starałam się wyrobić sobie swoją własną i przez kilka miesięcy wypróbowywałam dwa z całej serii szamponów i cóż mówiąc szczerze mam tyle samo pozytywnych co negatywnych przemyśleń jednak po znalezieniu idealnego szamponu dla moich włosów nie wyobrażam sobie by używać innej marki.

2| Szampon szamponowi nie równy

Pierwszym szamponem, którym wypróbowałam był Mega moist shampoo i chociaż zapach był świetny to bardzo się rozczarowałam jego działaniem. Konsystencja szamponu jest bardzo wodnista i bardzo ciężko się ją rozprowadza na włosach, szampon się nie pieni a po umyciu włosy są bardzo dziwne w dotyku i ciężko się je rozczesuje, pozostawia na włosach bardzo nieprzyjemny osad, przez który włosy wydają się sztywne w dotyku. Jak widzicie bardzo się zraziłam ale postanowiłam dać szansę Aussome volume shampoo i tym razem odczucia były zupełnie inne i muszę przyznać, że się zakochałam, moje włosy są lepsze w dotyku, sprawiają wrażenie zdrowszych i zdecydowanie wydaje się, że nabrały objętości nie jest zbyt intensywny w zapachu ale zdecydowanie nadrabia jakością działania. Morał z tego taki, że nie można się poddawać od razu bo szampony wydają się bardzo spersonalizowane i aby znaleźć swój należy wypróbować kilka z nich w zależności od tego jaki efekt chcecie osiągnąć, kilka razy pewnie się sparzycie ale jeśli mój przypadek jest regułą to nie będziecie żałować kiedy znajdziecie swój idealny szampon.

3| Szybkie podsumowanie

MEGA MOIST SHAMPOO
 • ZAPACH               ****
 • CZYSTOŚĆ          *
 • UCZUCIA             **
 • ODŚWIEŻENIE    *
 • ODNOWA             ***
AUSSOME VOLUME SHAMPOO

 • ZAPACH                  **
 • CZYSTOŚĆ             ***
 • UCZUCIA               ****
 • ODŚWIEŻENIE      ***
 • ODNOWA               *****

THIS POST IS NOT SPONSORED
TEN POST NIE JEST SPONSOROWANY

wtorek, 13 czerwca 2017

WHO REALLY USES JEWELRY | MY EARRINGS COLLECTION

Jewelry is not my obsession and I often forget about it, but I have a weakness to the earrings and that is what I usually count on. Although jewelry is the last complement of my outfit but still I think I have in my collection several pairs I can't live without.

All earrings, from above I bought in the last 6 months in Parfois store, not counting the smallest silver spiral those come from street market in spain and the mango necklaces.

The reason why I decided to share my collection is my allergy ... Since when I was little I have a problem with jewelry mainly with earrings because my ears react allergically to all that is not gold or silver (yes I know, princess ears haha) but I am not able to buy expensive gold and silver earrings, so I share with you my collection of jewelry from normal basic brands that does not ruin my budget and above all of that does not damage my ears and I have no recurrence of allergies. So if you have same issues or you are just looking for really stylish and cheap jewelry this post is mainly for you.

Biżuteria nie jest moją obsesją i często o niej zapominam mam jednak często mam słabość do kolczyków i to właśnie na nie stawiam najczęściej. I choć biżuteria jest ostatnim dopełnieniem mojego stroju o jakim myślę to mam w swojej kolekcji kilka par bez, których nie mogę się obejść. 

Wszystkie kolczyki, na zdjęciu powyżej kupiłam w przeciągu ostatnich 6 miesięcy w sklepie Parfois nie licząc najmniejszych srebrnych spirali te pochodzą z marketu ulicznego w Hiszpanii, naszyjniki z mango.

Powodem ,dla którego postanowiłam podzielić się moją kolekcją jest moja alergia... Od kiedy byłam mała mam problem z biżuterią głównie z kolczykami bo moje uszy reagują alergicznie na wszytko co nie jest złotem lub srebrem ( tak wiem, wymagające burżujskie uszy haha ) jednak nie jestem w stanie kupować sobie drogich złotych i srebrnych kolczyków, dlatego dzielę się z wami moją kolekcją biżuterii z sieciówek, która nie zrujnowała mojego budżetu a przede wszystkim nie niszczy moich uszu i nie mam nawrotów alergii. Więc jeśli macie podobny problem lub po prostu szukacie taniej i modnej biżuterii ten post jest dla was.

Although I do not wear jewelry every day, I have a few more interesting suggestions for expanding my collection.

I choć nie noszę biżuterii codziennie to mam na oku kila kolejnych ciekawych propozycji do poszerzenia mojej kolekcji.

e


'Clean' Small Hoop Earrings NORDSTROM -> click here
GOLD PLATED GEOMETRIC EARRING -> click here
Minimalist Design Circles Earrings - Golden -> click here
SPINELLI KILCOLLIN Casseus Earrings -> click here
Bing Bang NYC 14K Yellow Gold Winking Eye Sapphire Stud Earrings -> click here
HOOPS I DID IT AGAIN EARRINGS -> click here
Lana Yellow Gold Large Magic Hoops Earrings -> click hereniedziela, 11 czerwca 2017

I CREATED MYSELF + TATTOO Q&A

The feeling of love for yourself has become a taboo subject, we can not look at ourselves critically or not and talk about it. Since when I was little I had a problem with acceptance of myself, I was different from my friends and as older I became, it more bothered me, to this day I often catch allusions to myself and the imperfections that irritate me. Something I learned recently is creating myself, small changes makes miracles. Some time ago I figured out how I wanted to look in which edition I will feel the most self. I changed the color of my hair, changed my style, i use natural products and make up, and I added some new tattoos, and believe me or not, but these changes have changed my perception of myself, I feel like what was sitting inside of me now came out and everyone can see it. I have made up my own, I express myself as art that I have inside - I am art. I'm not really interested in anybody else, no one needs to like those changes, until I look in the mirror and I like myself. Although the greatest strength gives me the support of my beloved, as he looks at me and supports me now I know that I am more attractive because I created myself, I built my confidence and I am what I should be and that makes me the woman I want to be for My own satisfaction, for my family and the girls who are looking for themselves.

Poczucie miłości do samej siebie stało się tematem tabu, nie potrafimy na siebie spojrzeć krytycznie czy nie a co dopiero o tym rozmawiać. Od kiedy byłam mała miałam problem z akceptacją samej siebie, różniłam się od rówieśników a im byłam starsza tym bardziej mi to przeszkadzało, do dziś często się łapię na aluzjach do samej siebie i na niedoskonałościach, które mnie drażnią. Coś czego nauczyłam się niedawno to kreowanie samej siebie, małe zmiany działają cuda. Jakiś czas temu wymyśliłam sobie jak chcę wyglądać, w jakim wydaniu będę się czuła najbardziej sobą. Zmieniłam kolor włosów, zmieniłam styl ubierania, maluje się inaczej i do kompletu dołączyłam kilka nowych tatuaży i wierzcie mi lub nie ale te zmiany zmieniły moje postrzeganie siebie, czuję się jakby to co siedziało we mnie od środka teraz wyszło na zewnątrz i każdy może to teraz zobaczyć. Taką sobie siebie wymyśliłam, taka się sobie podobam, tak wyrażam swoją sztukę - sama nią jestem. Nie interesuje mnie zadnie innych, nikt nie musi tych zmian lubić dopóki to ja patrzę w lustro i podobam się sama sobie. Choć największą siłę daje mi wsparcie mojego ukochanego, to jak on na mnie patrzy i mnie wspiera to teraz wiem, że jestem atrakcyjniejsza bo stworzyłam sama siebie, zbudowałam swoją pewność i jestem taka jaką powinnam być a to czynie ze mnie kobietę, którą chce być dla własnej satysfakcji, dla mojej rodziny i dziewczyn, które jeszcze siebie szukają.

How many tattoos do you have? | Ile masz tatuaży?

If we count each of them separately I have exactly 6 tattoos all done in last two years by three different artists.


Jeśli liczymy każdy z nich osobno to mam dokładnie 6 tatuaży wszystkie zrobione na przełomie ostatnich dwóch lat przez trzech różnych artystów.

Which is favourite you have? | Który jest twoim ulubionym?

My favorite tattoos are - the Romanian Eight, which I have on my wrist, matching tattoo with Rudi, made in Spain a month after we met and the second favorite tattoo is the flowers under my clavics for no reason I just like them haha

Moje ulubione tatuaże to rzymska ósemka, którą mam na nadgarstku, identyczna z ta, którą ma Rudi, zrobiona w Hiszpanii miesiąc po tym jak się poznaliśmy a drugi ulubiony to kwiat pod moimi obojczykami bez żadnego powodu po prostu je lubię haha

Does your tattoos have meaning? | Czy twoje tatuaże coś dla ciebie znaczą?

My first tattoo was important to me and had meaning, 1. To this day I think it is an indestructible souvenir that I used to have money haha 2. lavender is a symbol of a new beginnings and happiness and that was me at the time I need all this so badly and all other tattoos I did because I like them they do not have any special meaning.


Mój pierwszy tatuaż miał dla mnie znaczenie, 1. Do dzisiaj uważam, że jest to niezniszczalna pamiątka po tym, że kiedyś miałam pieniądze haha 2. lawenda jest symbolem nowej drogi, wytrwałości i szczęścia a tego mi było w tym czasie potrzeba wszystkie pozostałe zrobiłam bo mi się podobają nie mają żadnego specjalnego znaczenia.

Tattoos hurts? Which part most? | Czy tatuaże bolą? W których miejscach najbardziej?

I think everyone knows the answer to this question, YES tattoos hurt but it is pain to endure, quite bearable everything depends on pain resistance. If you are planning a first tattoo and do not know how you will react to the pain, choose a place far away from the bone, thin skin, veins, etc. In my opinion the most painful places are ribs, neck, flexion of elbows, feet, ears, lips and supposedly butt haha.


Myślę, że każdy zna odpowiedź na to pytanie,TAK tatuaże bolą ale jest to ból do wytrzymania, całkiem znośny wszystko zależy od wytrzymałości na ból. Jeśli planujesz pierwszy tatuaż i nie wiesz jak zareagujesz na ból wybierz miejsca dalekie od kości, cienkiej skóry, żył itp. moim zdaniem najbardziej bolesne miejsca to żebra, kark, zgięcie łokci, stopy, uszy, usta i podobno pupa haha

How old were you when you got your first one and what was it? | Ile miałaś lat gdy zrobiłaś pierwszy tatuaż i co to było?

As I was saying my first tattoo was lavender, I used colored ink on my ribs when I did it I was 18 years old


Jak już mówiłam moim pierwszym tatuażem była lawenda, użyłam kolorowego tuszu i wybrałam miejsce na zakończeniu żeber gdy go zrobiłam miałam 18 lat 

What your parents think about your tattoos? | Co twoi rodzice sądzą o twoich tatuażach?

When I made my first tattoo my parents were a little shocked in addition they learned by accident but as a result they laughed out of the whole event and they were not angry, my parents think that I have the right to do with my body whatever I want, my dad even helped me choose My next tattoos but i remember that when mom saw the flowers she had tears in her eyes haha and it took her some time to get used to them, now she totally fine with them, she thinks they are feminine and suit to me so everybody happy haha


Kiedy zrobiłam mój pierwszy tatuaż moi rodzice byli trochę w szoku w dodatku dowiedzieli się przypadkiem ale w rezultacie śmiali się z całego zdarzenia i nie byli źli, moi rodzice uważają, że mam prawo robić ze swoim ciałem co tylko chcę, mój tata nawet pomagał mi wybrać moje następne tatuaże ale pamiętam, że gdy mama zobaczyła kwiatki to miała łzy w oczach i trochę zajęło jej przyzwyczajenie się do nich, teraz całkowicie się z nimi pogodziła, uważa, że są kobiece i bardzo mi pasują wszyscy są szczęśliwi haha

Does your boyfriend like your tattoos if so what's his favourite? | Czy twój chłopak lubi twoje tatuaże jeśli tak, który z nich jest jego ulubionym?

Something that I adore in him is that he accepts me the way I am, I feel good about how I look like and I think  he like it the most I think his favorite tattoo is also a Romanian eight well he has the same haha but beyond that I think he like tattoo on my forearm probably because it remind us about Mallorca.


Coś co w nim uwielbiam to, że akceptuje mnie taką jaką jestem, czuję się dobrze z tym jak wyglądam i myślę, że to podoba mu się najbardziej myślę, że jego ulubionym tatuażem także jest rzymska ósemka w końcu ma taką samą haha ale poza tym myślę, że lubi tatuaż na moim przedramieniu pewnie dlatego, że kojarzy nam się z Majorką.

Did you always loved tattoos and what was your inspiration? | Czy zawsze kochałaś tatuaże i co było twoją inspiracją?

I never had anything against tattoos, my tattooing adventure started quite accidentally but I do not regret it, I like to see my tattoos and I admire those of others. Inspiration I usually find in internet I recommend pinterest.


Nigdy nie miałam nic przeciwko tatuażom, swoją przygodę z tatuażami zaczęłam całkiem przypadkowo ale nie żałuję, lubię widzieć swoje tatuaże i podziwiam te u innych. Inspirację czerpię zazwyczaj z internetu polecam pinterest.

Do you plan on getting more tattoos in the future? | Planujesz mieć więcej tatuaży w przyszłości?

At the moment I do not think about it and don't plan anything but there is chance to gain more tattoos in the future.


Aktualnie o tym nie myśle i nie planuje ale nie wykluczam, że w przyszłości przybędzie mi tatuaży.

Which tattoo would you say was most painful? | Który z twoich tatuaży był najboleśniejszy?

All my tattoos have gone down painlessly, the feeling was more irritating than painful. If I have to choose I would say the most painful was my first tattoo, I chose a specific place on the ribs, I could survive this pain but well this tattoo has been most painful.


Wszystkie moje tatuaże zniosłam dość bezboleśnie, uczucie było bardziej irytujące niż bolesne. Jeśli muszę wybierać powiedziałabym, że najboleśniejszy był mój pierwszy tatuaż, wybrałam specyficzne miejsce na żebrach, ból był do zniesienia jednak ten tatuaż bolał mnie najbardziej.

Do you regret any of your tattoos any why? | Żałujesz swoich tatuaży i dlaczego?

It's not regreting but if I could my first tattoo would be a bit bigger and black besides, I do not regret any of my tattoos.


Może nie żałuje ale gdybym mogła mój pierwszy tatuaż byłby trochę większy i czarny a poza tym nie żałuje żadnego z moich tatuaży.

What was your least painful tattoo? | Który z twoich tatuaży był najmniej bolesny?

I think the heart that I have between my boobies. Tattoo is very small so I hardly felt when I did it.


Myślę, że serce, które mam między piersiami. Tatuaż jest bardzo mały więc prawie nie poczułam kiedy go zrobiłam.

What after care do you use? | Jak dbasz o tatuaże zaraz po ich zrobieniu?

Tattoos healing is even worse than making them, they ar ejust like pain in the ass haha it's not painful but it's very annoying. Something I tried and I strongly recommend is a bepanthen baby or alantan ointment.


Gojenie tatuaży jest jeszcze gorsze niż samo ich zrobienie nie jest bolesne ale jest bardzo irytujące. Coś co wypróbowałam i zdecydowanie polecam to maść bepanthen baby lub alantan.

Do you hate your tattoos sometimes? | Nienawidzisz swoich tatuaży czasami?

No.

Where do you get your tattoos done? | Gdzie robisz swoje tatuaże?

I did the first one in a place I do not recommend and I have bad memories so I do not intend to talk about it, the next I did in Spain in the studio "La vida Pirata" and all the next made my friend's friend.

Pierwszy zrobiłam w miejscu, którego nie polecam i mam same złe wspomnienia dlatego nie mam zamiaru o tym mówić, następny zrobiłam w Hiszpanii w studio "La vida Pirata" i wszystkie następne wykonał znajomy mojej przyjaciółki.

Where wouldn't you get tattooed? | Gdzie byś się nie wytatuowała?

On face and legs.


Na twarzy i nogach.

What's your most recent tattoo? | Który z twoich tatuaży jest najświeższy/ostatni?

During one visit I made four tattoos if I remember the last one was a girl under a palm tree

Podczas jednej wizyty zrobiłam sobie cztery tatuaże jeśli dobrze pamiętam ostatnim była dziewczyna pod palmą

SPEND DAY WITH ME + VIDEO


I'm so happy, shocked and excited that this video is finally up. It took me 2 years to grow up to vlogging and I'm so thrilled that I finally can show it to public and my family. Thank you so much for watching and I hope I will be able to make more videos in general so remember to click subscribe to see more and like if you like the video. Thank you so much and see you next time!

czwartek, 8 czerwca 2017

PICTURES AND MOMENTS I FORGOT ABOUT

May was really special and important for me. I feel like I was blooming same as all the flowers around. In whole this process I totally forgot about some moments, thoughts and pictures which came all on the way but here I´m now so are they.

Maj był dla mnie naprawdę wyjątkowy. Czuję się, jakbym kwitła jak wszystkie kwiaty wokół. W całym tym procesie całkowicie zapomniałam o chwilach, przemyśleniach i zdjęciach, które pojawiły się po drodze, ale teraz jestem tutaj tak samo jak one.
^^ Last minutes as high school student ^^
^^ Ostatnie chwile jako uczennica szkoły średniej ^^
As I finished school, I had more time to experiment with my pictures, my blog and myself, you can't imagine how much joy I have with all those new changes, and with each of those changes I feel better and I think I'm going in the right direction.

Ponieważ skończyłam szkołę miałam więcej czasu na eksperymenty dotyczy to moich zdjęć, bloga i mnie samej nawet sobie nie wyobrażacie ile mam przy tym wszystkim radochy z każdą nową zmianą, zdjęciem czuję się coraz lepiej i pewniej myślę, że zmierzam w dobrą stronę.
This face is all happy for another family date and all sad because it was last family date with Rudi in Poland before he left again abroad

Ta szczęśliwa buźka myśli o kolejnej rodzinnej kolacji nie jest jednak tak szczęśliwa jak powinna bo to była ostatnia kolacja z Rudim w Polsce zanim wrócił do Hiszpanii.
Warmer days encourage lazy outdoor dining and drinks and it all taste like summer.

Cieplejsze dni zachęcają do leniwego przesiadywania na świeżym powietrzu jedzenie i drinki tylko ten czas uprzyjemniają wszystko to smakuje jak lato.
It is hard to believe that it's me from few short weeks back. So many have happened in the past few weeks, so much has changed and I feel more myself with every next step.

Ciężko uwierzyć, że jeszcze niedawno to byłam ja. Tak wiele wydarzyło się w ciągu kilku ostatnich tygodni, tak wiele zmieniłam i czuję się bardziej sobą z każdym następnym krokiem.
Hmmm, speaking about changes, I have been blondie for a while now! I've been thinking about it for two years and now it happened at the end I feel sooooo good about it.

Hmm mówiąc o zmianach to od jakiegoś czasu jestem blondynką! Myślałam o tym od dwóch lat i no cóż w końcu się stało i czuję się z tym świetnie.
^^ We celebrate our mother's day each time we see each other ^^
^^ My świętujemy dzień mamy za każdym razem kiedy się widzimy ^^
Hard to create a description about this photo and family weekend, I have mixed feelings but one thing is clear the family is the only one and is the most important ever. I love coming back to these kids!

Ciężko coś napisać o tym zdjęciu i weekendzie, mam mieszane uczucia ale jedno jest pewne rodzina jest tylko jedna i jest najważniejsza zawsze. Uwielbiam wracać do tych dzieciaków! 
Something I've been working on over the last few months is a relationship with myself and the pleasure of every minute spent at home. Something I love to do last days is a few minutes with a cup of coffee, sitting on the floor looking at the garden and believe me or not but I really miss it that's theexcuse to be so absent here because I am trying to be 100% present in my own life and home.

Coś nad czym pracowałam i poświęcałam się w ostatnich miesiącach to relacja sama z sobą i przyjemność z każdej minuty spędzonej w domu. Coś co uwielbiam robić ostatnimi dniami to kilka minut z kubkiem kawy, siedząc na podłodze patrząc na ogród wierzcie mi lub nie ale naprawdę mi tego brakuje dlatego ostatnio jestem tak nieobecna tuta bo próbuje być w 100% obecna we własnym życiu i domu. 
The experiments are happening also in my kitchen, as I have more time now I'm working on to try out all the recipes that are in my lockers somewhere.

Eksperymenty dzieją się i w mojej kuchni, jako, że mam teraz więcej czasu to staram się wypróbować wszystkie przepisy, które zalegają gdzieś w moich szafkach.
Everything around looks blooming and It's hard not to take all the flowers to my garden, but I'm concentrating on raising the plants all around me, I've been crazy lately and everywhere around me is a ton of plants I feel like I'm living in the jungle,

Wszystko wokół wygląda kwitnąco ciężko jest nie zabrać wszystkich kwiatów do mojego ogrodu jednak chwilo skupiam się na doprowadzenia do porządku wszystkich roślin wokół mnie, ostatnio trochę zwariowałam na ich punkcie i wszędzie wokół mnie zalega tona roślin czuję się jakbym mieszkała w dżungli,
This picture is speaking for itself. All of this moments feels gooooood

To zdjęcie mówi samo za siebie. Wszystko w tej chwili jest magiczne i to wspaniałe uczucie.