piątek, 4 sierpnia 2017

HOW TO EASLY REFRESH YOUR ROOM + BIG NEWS

Ivy Wall in Paris | France (by Dearclaudia)[ ENG ]

I remember when my parents told me that they decided to build a house for us, I immediately began to imagine my room, for a few years I was following a vision of a white space mixed with wooden furniture and lots of greenery but no matter how many times that thought has crossed my head I kept changing it and always finish with a completely different idea, this time I painted one of the walls in black and although the effect at first knocked me down and really I thought it's amazing, after a while I was still coming back to the thought of white walls and decor like from colorful magazines in a very retro style. The emptiness left behind by my dreams was filled with other ideas and eventually I filled every free corner of my room, and although I loved each parts individually, they did not create any 'whole'. It took me a few good months to bring my room to the point where it really started to resemble this one of my imaginations, and although I could not stay and enjoy for long in it, but for a short time I really felt good and wonderful in it. I really is the best spot to relax and work same time and above all it is a space worth looking at and just enjoying it for a moment. After all the vicissitudes of renovating, designing and building my own space, I have bit of experience and with that a lot of advice and rules not only useful to me but also hopefully for you, I think it is also a good time to share the news with you. Finally, with Rudi decided to move to Mallorca and we plan to arrange our first apartment on the island! On this occasion, I decided to share with you all my experience of decorating and renovating spaces so that I could share with you more posts where I will show how I make them into real life and how we are going to decorate our own space! If you are intrested just stay tuned and for now keep scrolling for some of my advices how to easly renovate and design to refresh your own space...

[ PL ]

Pamiętam kiedy rodzice powiedzieli mi, że postanowili wybudować nam dom, od razu zaczęłam wyobrażać sobie mój pokój, już od paru lat chodziła za mną wizja białej przestrzeni ożywionej drewnianymi meblami i dużą ilością zieleni ale ile razy ta myśl nie przemknęła przez moją głowę zawsze przed samym jej zrealizowaniem wpadałam na kompletnie odmienny pomysł, tym razem pomalowałam jedną ze ścian na czarno i choć efekt z początku mnie powalił i naprawdę myślałam, że jest trafiony to po jakimś czasie wciąż powracała myśl o białych ścianach i wystroju niczym z kolorowych magazynów w old school'owym stylu. Pustkę, która pozostała po moich marzeniach wypełniałam coraz to innymi pomysłami i w końcu zapełniłam każdy wolny kąt mojego pokoju i choć kochałam każdy z tych elementów z osobna razem nie tworzyły żadnej całości. Zajęło mi to kilka dobrych miesięcy by doprowadzić mój pokój do momentu, w którym naprawdę zaczął on przypominać ten z moich wyobrażeń i choć nie nacieszyłam się za długo mieszkaniem w nim, to przez ten krotki czas naprawdę czułam się w nim dobrze, cudownie się w nim odpoczywa i pracuje a przede wszystkim to przestrzeń na którą warto rzucić okiem i przez chwilę po prostu się nią rozkoszować. Po wszystkich perypetiach związanych z odnawianiem, remontowaniem i budowaniem własnej przestrzeni mam nie małe doświadczenie i przy tym dużą ilość rad i zasad nie tylko użytecznych dla mnie ale także mam nadzieję dla was, myślę, że jest to również dobry moment by podzielić się z wami wiadomością, iż w końcu razem z Rudim przenosimy się na Majorkę i planujemy urządzić nasze pierwsze wspólne mieszkanie na wyspie! Z tej okazji postanowiłam podzielić się z wami wszystkimi moimi doświadczeniami związanymi z dekorowaniem i odnawianiem przestrzeni tak by potem móc was zarzucić tylko i wyłącznie postami, w których pokażę wam jak wprowadzam je w życie i jak nam idzie urządzanie naszej własnej przestrzeni! Bądźcie cierpliwi i wyczekujcie kolejnych postów a tymczasem zapraszam was na ten krótki wpis, który mam nadzieje pomorze wam odświeżyć waszą przestrzeń...

Paint Rollers and Stencil Supplies from Royal Design Studio - Paint a Pink Textured Wall Finish...just one step, but creating texture through a metal mesh vent. See the finished product before you determine whether you like it or notSTART FROM WALLS | ZACZNIJ OD ŚCIAN

This is probably first and most important thing you can do because this is the most visible and effective change you can make in your space. Walls are usually the first thing you see when you are entering a new room and they give it a specific character in combination with furniture and accessories. The best way to refresh the space is to paint walls in  really calm and basic colour I recommend you white, clean white works great with every piece of furniture and decoration, so you do not have to invest anything more and change what you already have, but this small change will add a room more delicate expression, will splash natural light around, room will look neater, cleaner and really stylish.

To chyba pierwsza najważniejsza bo najbardziej widoczna i skuteczna zmiana jakiej możecie dokonać w swojej przestrzeni. Ściany to zazwyczaj pierwsza rzecz jaką widzicie po wejściu do nowego pomieszczenia i to one nadają mu konkretny charakter w połączeniu z meblami i dodatkami. Najlepszym sposobem na odświeżenie przestrzeni jest pomalowanie jej ścian w neutralnych podstawowych kolorach ja polecam wam biel, która świetnie współgra z każdym rodzajem mebli i dodatkami więc nie musicie w nic dodatkowo inwestować i zmienić tego co już posiadacie, za to taka mała zmiana doda pomieszczeniu delikatniejszego wyrazu, wspaniale rozbije światło, sprawi, że pomieszczenie będzie wyglądało schludniej i czyściej a w dodatku bardzo stylowo.


Photo                                                                                         More

POP OF GREEN | TROCHĘ ZIELENI

For a long time I did not underestand the magic of plants in the rooms and laughed that in my housing environment somehow it is always difficult to survive for them, I do not know how it happened, whether it is ... fashion or maybe that I grew up to be responsible and sometimes I remember to hydrate them Haha but now i can not imagine my house without greenery. It seems that for most of us it's impossible that cactus is able to change the space and nothing more wrong because it is! Palnts adds character to the interiors and keeps attention on details if you are patient you can find really interesting plants that will give your space a completely different character. Greenery is not only soothing to the soul and pleasant to the eye, it is first and most excellent decorative element that will completely refresh and give your interior a bit of a new style.

Przez długi czas nie doceniałam magii roślin w pomieszczeniach i śmiałam się, że w moich warunkach mieszkaniowych jakoś zawsze trudno im przetrwać, sama nie wiem jak to się stało czy to kwestia mody czy może tego, że dorosłam do odpowiedzialności i czasem pamiętam, żeby je nawodnić haha ale teraz nie wyobrażam sobie mojego domu bez roślinności. Wydaje się, że zwykły kaktus nie jest w stanie odmienić przestrzeni i nic bardziej mylnego bo to właśnie roślinność dodaje wnętrzom charakteru i zwraca uwagę na detale, jeśli jesteście cierpliwi jesteście w stanie znaleźć naprawdę ciekawe rośliny, które nadadzą waszej przestrzeni zupełnie innego wymiaru. Roślinność nie jest tylko kojąca dla duszy i przyjemna dla oka, jest przede wszystkim doskonałym elementem dekoracyjnym, który w zupełności odświeży i nada twojemu wnętrzu odrobiny nowego stylu. 


Pampa & Pop&Scott showroom in Byron Bay

SIMPLE DETAILS | PROSTE DETALE

Deatails are not a most important element of decor, the walls and furniture decide on the nature of the interior deatils have to only emphasize not to extract. If I have to be honest I'm a terrible hamster and picker, I can not get rid of things so often my unnecessary mess is laying for months on bed, floor or desk, and it distract the attention and ruin the image of the room in addition to the impression that the room is neglected and dirty. Therefore, when it comes to extra details, keep it to a minimum and try to keep them in the same color and style as the rest of the room and other decorations to avoid messy style and chaos.

Dodatki nie są kluczowym elementem wystroju, to ściany i meble decydują o charakterze wnętrza dodatki mają za zadanie tylko to podkreślić nie wydobywać. Jeśli mam być szczera jestem strasznym chomikiem i zbieraczem, nie umiem pozbywać się rzeczy dlatego często na moich pułkach zalega mnóstwo niepotrzebnych szpargałów, które odwracają uwagę i psują wizerunek pomieszczenia w dodatku sprawiają wrażenie, że pomieszczenie jest zaniedbane i brudne. Dlatego jeśli chodzi o dodatki ogranicz się do minimum i staraj się trzymać je w tej samej kolorystyce i stylu co całe pomieszczenie i pozostałe elementy wystroju


White and Neutral Spaces - cream blanket with tassels on bed and Persian vintage rug add texture. Vintage Mid Century Modern dresser. White fresh, clean beroomA BIT OF CREATIVITY | SZCZYPTA KREATYWNOŚCI

Do not be afraid to experiment not everything you have to arrange immediately and buy the at first time. Try to visit websites, blogs and interior shops from time to time to find out what you like and can help you refresh your space. Do not fall into the extreme spree! you do not need top-of-the-line accessories or furniture that cost more than your entire apartment. If you find accessories or furniture that will really work in your environment before you spend a fortune, make sure you are not able to do them by yourself. Very popular decorative elements of recent times are ornaments on walls, which often exceed the price of actual work and materials, for example, the wall changer recent detail on the wall is really appreciated among the artists who make it, and the truth is that each of us is able to buy a piece of twine or yarn and find a piece of wood or tube and create their own version and not repeatable decorative element. Just a little creativity, time and effort, and everything we see in magazines and blogs we can afford to play back at home. And I urge you to restore your old furniture, believe me often the oldies have potential in them and you can bring out something really wonderful with a brush and paint!

Nie bój się eksperymentować nie wszystko musisz urządzić natychmiast i kupić za pierwszym razem. Staraj się co jakiś czas odwiedzać strony, blogi i magazyny wnętrzarskie by zorientować się czy może coś nowego nie odświeżyłoby twojej przestrzeni ale co najważniejsze nie popadajmy w skrajności nie potrzebujesz dodatków z najwyższej pułki lub mebli, które kosztują więcej niż całe twoje mieszkanie. Jeśli znajdziesz dodatki lub meble, które naprawdę sprawdziłyby się w twoim otoczeniu, zanim wydasz fortunę upewnij się czy nie jesteś w stanie sama ich zrobić. Bardzo popularnymi elementami dekoracyjnymi ostatnich czasów są ozdoby na ściany, które często przewyższają swoją ceną rzeczywisty nakład pracy i materiałów np. wszechobecny ostatnio detal na ścianę, który widzicie powyżej jest naprawdę słono ceniony wśród artystów, który go tworzą a prawda jest taka, że każda z nas jest w stanie kupić kawałek sznurka lub włóczki i znaleźć kawałek drewienka lub rurki i stworzyć swój własny i nie powtarzalny element dekoracyjny. Wystarczy trochę kreatywności, czasu i starań i wszystko to co widzimy w magazynach i blogach jesteśmy w stanie małym kosztem odtworzyć w domu. I zachęcam przede wszystkim do odrestaurowywania swoich starych mebli, wierzcie mi często drzemie w nich potencjał a możecie wydobyć z nich coś naprawdę wspaniałego za pomocą pędzelka i farby!


Color combinations that always look good!COLOR PALETTE AND FEW LAST RULES | PALETA KOLORÓW I KILKA OSTATNICH RAD

I think this is the most important point in terms of renovating and refreshing the space so please do not fool you that I'm only mentioning it now. You must think about colors at the very beginning of your adventure with the renovation process of yourspace space. You have to create your own color palette, which you'll be clamping for throughout the process and long after it. The palette of colors in the room has the greatest influence on its character, it decides whether the room will be youthful, fresh, classic, modernist, romantic or elegant and only afterwards furniture and accessories. Choose color palette on the walls if you choose classic delicate and subdued colors such as white, black, gray, beige, pomegranate or delicate rose pink, you simplify the process, because with this color selection you can focus on creating moods more with add-ons and Furniture and you do not risk that in the near future you will be forced to repaint walls again because they do not fit to your furniture because even if your tastes change with the colors of the walls you can experiment with decor and additives without any risk. Choosing more distinctive colors like roses, oranges, greens, etc. will greatly reduce the choice of furniture and accessories because not all will work well with them in addition you risk that these colors will get boring for you quickly and again, repairs, money and stress guaranteed. Pay attention to the nature and colors of the furniture you own or intend to buy. I recommend you to write everything on a piece of paper and choose what you think is necessary and what you would like to be surrounded by every day, check if each piece is compatible with each other and ready!) Furniture is the base of style and mood. Therefore, try to make all furniture have the same motif and style so as not to risk that one of them will ruin mood of the space. When you choose the perfect colors of the walls and the style and character of the furniture and decide what you want from your interior, go to the selection of accessories and try to match their color and style with the colors you choose. If you do not have a lot of time do not experiment, do not overdo the amount of detail and limit to the minimum of colors and shapes.

Myślę, że to najważniejszy punkt jeśli chodzi o renowację i odświeżanie przestrzeni więc niech was nie zmyli, że wspominam o nim dopiero teraz. O kolorystyce musicie pomyśleć już na samym początku waszej przygody z odnawianiem przestrzeni. Musicie stworzyć swoją własną paletę barw, której będziecie się kruczowo trzymać podczas całego procesu i długo po nim. Paleta barw w pomieszczeniu ma największy wpływ na jego charakter, to ona decyduje czy pomieszczenie będzie miało charakter młodzieżowy, świeży, klasyczny, modernistyczny, romantyczny czy elegancki a dopiero zaraz po niej meble i dodatki. Paletę barw zacznij tworzyć od wyboru koloru na ścianach jeśli wybierasz klasyczne delikatne i stonowane kolory takie jak biel, czerń, szarość, beż, granat lub delikatne róże, upraszczasz sobie cały proces bo przy takim wyborze barw możesz skupić się na tworzeniu nastroju bardziej przez dodatki i meble i nie ryzykujesz, że w niedalekiej przyszłości zmuszona będziesz znowu przemalowywać ściany bo nie pasują one do twoich mebli bo nawet jeśli twoje gusta się zmienią przy takich kolorach ścian możesz eksperymentować z wystrojem i dodatkami bez żadnego ryzyka. Wybranie bardziej charakterystycznych kolorów jak róże, pomarańcze, zielenie itp. bardzo ograniczają wybór mebli i dodatków bo nie wszytko będzie dobrze z nimi współgrać w dodatku ryzykujesz, że kolory te szybko ci się znudzą i kolejny remont, pieniądze i stres gwarantowane. Gdy zdecydujesz się na kolor ścian zwróć uwagę na charakter i kolorystykę mebli, które posiadasz lub masz zamiar nabyć ( jeśli nie wiesz czego oczekujesz od swojej przestrzeni i jaki efekt chciałabyś osiągnąć odwiedź stronę pinterest lub instagram  tam znajdziesz mnóstwo inspiracji i w ten sposób zorientujesz się co ci się podoba i czego oczekujesz od swojej przestrzeni, najlepiej spisz wszystko na kartce i wybierz to co wydaje ci się niezbędne i to czym chciałabyś się codziennie otaczać, sprawdź czy poszczególne elementy ze sobą współgrają i gotowe! ) meble bowiem są podstawą stylu i nastroju jaki oddaje wnętrze dlatego staraj się aby wszystkie meble posiadały ten sam motyw i styl aby nie ryzykować, że któryś z nich zaburzy przestrzeń. Kiedy dobierzesz idealne kolory ścian i styl i charakter mebli oraz zdecydujesz czego oczekujesz od swojego wnętrza, przejdź do wyboru dodatków i staraj się by ich charakter i kolorystyka współgrały już z wybranymi przez ciebie kolorami stylami. Jeśli nie masz mnóstwa czasu nie eksperymentuj, nie przesadzaj z ilością detali i ograniczaj się do minimum kolorów i kształtów.poniedziałek, 31 lipca 2017

HOW TO WEAR | JEANS


[ ENG ]

Trends are coming and going away but one thing does not change jeans are always! Not depending on their color, shape, length and label jeans are indistinguishable in any situation. I love that one pair with different stylizations can give the opposite effect, add a bit of class or create a rebelious look. Jeans are for everybody and can be good background to personal style, Celine Dion full of grace and feminine energy is wearing jeans as well as rebellious Rihanna and they both are wearing them in different way showing personal style and the result is the same comfort combined with style.

How not to get crazy in a shop surrounded by a million different varieties of jeans, which one you should choose and why, which jeans are irreplaceable in the women's closet and how to wear jeans to get most of it? If you want to know the answers scroll below to see more of the article...

In my opinion, choosing the perfect jeans depends on three factors, the first one that I always consider and the most important is the comfort, the jeans were created to feel good in them and of course to emphasize our strengths and cover the defects so it is very important to match the fashion Jeans for your shape and the obvious factor that forces us to buy more and more new pairs of jeans is of course fashion and style, and although the jeans seem to be simple and simply useful, the trends are exerting pressure on us to buy new and more and more puzzled ones. Learing from my experience I can say that sometimes what is fashionable and nice on hangers will not fit in the closet and we will still go back to our old jeans. So how to choose perfect ones and never regret?

[ PL ]

Trendy przychodzą i odchodzą ale jedno się nie zmienia jeansy są zawsze! Nie zależnie od ich koloru, kształtu, długości i metki jeansy są niezastąpione w każdej sytuacji. Uwielbiam je przede wszystkim za to, że jedna para zestawiona z dwoma różnymi stylizacjami może dać odwrotny efekt, dodać kobiecie klasy lub więcej luzu. Jeansy noszą kobiety takie jak Celine Dion pełne wdzięku i kobiecej energii a także zbuntowana Rihanna i choć każda z nich nosi je na swój sposób to efekt jest ten sam wygoda połączona ze stylem. 

Jak nie dać się zwariować w sklepie w otoczeniu miliona przeróżnych odmian jeansu, które wybrać do jakiej sylwetki, jakie jeansy są niezastąpione w kobiecej szafie i co i jak założyć do jeansów żeby wydobyć z nich to coś? Jeśli jesteście ciekawe odpowiedzi i dręczą was te pytania zapraszam na dalszą część artykułu ...

Według mnie wybranie idealnych jeansów zależy od trzech czynników, pierwszy, który zawsze biorę pod uwagę i jest najważniejszy to wygoda, jeansy zostały stworzone po to by się w nich dobrze czuć i oczywiście by podkreślić nasze atuty i zakryć wady dlatego bardzo ważne jest by dopasować fason jeansów do swojej budowy i oczywistym czynnikiem, który zmusza nas do kupowania coraz to nowych par jeansów jest oczywiście moda i styl, i choć jeansy wydają się być proste i po prostu użyteczne to trendy wywierają na nas presję do zakupów coraz to nowych i coraz bardziej udziwnionych par a z doświadczenia mogę powiedzieć, że czasem to co modne i ładne na wieszakach nijak nie sprawdzi się w szafie i wciąż będziemy wracać do naszych starych powyciąganych jeansów. Więc jak wybrać te jednocześnie modne i wygodne tak by nie żałować?

SHAPE | FIGURA

Let's start with the fact that no jeans will look good if we choose them only in terms of fashion, because although the most expensive and in all the flowers of the world does not mean that it is perfect for us and our figure. Perfect types of jeans ideal for the various types of figures are shown in the picture above

Zacznijmy od tego, że żadne jeansy nie będą wyglądać dobrze jeśli wybieramy je tylko pod względem modowym, bo choć najdroższe i we wszystkie kwiatki świata to wcale nie znaczy, że idealne dla nas i naszej figury. fasony idealne dla różnych typów figur przedstawione na obrazku powyżej

COMFORT | WYGODA

There is nothing that can match the comfort of jeans and at the same time be suitable for any occasion, the art is to find jeans almost perfect with wonderful soft material and same time stylish, which emphasizes not only our style but also the strengths of the figure. What makes the jeans comfortable? especially the material we choose the soft and delicate material in addition to slightly stretch, avoid jeans with very high weist under the bust because it will be problematic not only while wearing but also while putting and undressing, Material we mistakenly buy in the winter which is really thick and wide because we are looking for clothes which will be wormer is not good idea because it is neither warmer nor more comfortable so we shul avoid them, aloso avoid rigid materials especially in jeans like boyfriend or mommy jeans because the effect will never be nice or comfortable. The brands that I can honestly recommend as jeans manufacturers are primarily mango, whose trousers I wear for years I can not imagine to replace them but also Zara and pull & bear and although they are quite normal and cheap brands you can find there jeans for years that will be Comfortable and fashionable same time.

Nie ma nic co mogłoby się równać z wygodą jeansów i jednocześnie nadawać się na każdą okazję, sztuką jest znaleźć jeansy niemal idealne o cudownym miękkim materiale i fasonie, który podkreśli nie tylko nasz styl ale także atuty figury. Co świadczy o wygodzie jeansów, przede wszystkim materiał wybierajmy te o miękkim i delikatnym materiale w dodatku lekko rozciągliwym, unikajmy jeansów z bardzo wysokim stanem pod sam biust bowiem będzie uwierał i jest problematyczny nie tylko podczas noszenia ale także podczas zakładania i ściągania, jeansy o grubym materiale mylnie kupujemy na zimę bo nie jest on ani cieplejszy ani tym bardziej wygodny unikajmy sztywnych materiałów zwłaszcza w jeansach typu boyfriend lub mommy jeans gdyż efekt nigdy nie będzie ani ładny ani wygodny. Marki, które z czystym sumieniem mogę polecić jako producentów jeansów to przede wszystkim mango, których spodnie noszę od lat nie wyobrażam sobie ich wymienić ale również Zara oraz pull&bear i choć są to sieciówki to jeżeli dobrze poszukamy to znajdziemy jeansy na lata, które będą nie tylko wygodne i modne.

STYLE | STYL

Just as each of us has a different style jeasns don't have to be all the same, designers are racing on new ideas to improve the jeans but I think it is better to stay with the classic shapes and not experiment because it does not always come out good for us especially when you don't have time to experiment. I recommend you to look for classic shapes and colors of jeans because these will work much better than beautiful jeans with embroidered flowers that do not always fit us, our style and even more to the content of our closet and this rule applies to most jeans promoted by the stars and designers. Remember sometimes less is more and jeans should be the backdrop of outfit and not her sometimes bad center. The jeans that you should have in your closet are: bright and dark skinny jeans, mommy jenas and boyfriend jeans those are reliable in every situation.

Tak jak każda z nas posiada inny tak i jeansy jeansom nie równe, i choć projektanci prześcigają się w coraz to nowych pomysłach na ulepszenie jeansów, myślę, że lepiej pozostać przy klasyce i nie eksperymentować bo to nie zawsze wychodzi nam na dobre, jeśli nie macie czasu na eksperymenty polecam szukać klasycznych kształtów i kolorów jeansów bo te sprawdzą się znacznie lepiej niżeli piękne jeansy z haftowanymi kwiatami, które nie zawsze pasują do nas, naszego stylu a tym bardziej do zawartości naszej szafy i ta zasada tyczy się większości jeansów lansowanych przez gwiazdy i projektantów. Pamiętajcie czasami mniej znaczy więcej a jeansy powinny być tłem stylizacji a nie jej niekiedy przykrym centrum. Fasony jeansów, które powinny znaleźć się w twojej szafie to: jasne i ciemne skinny jeans, sprane mommy jenas oraz boyfriend jeans niezawodne w każdej sytuacji.

Choosing the perfect jeans is an individual matter depending on the figure and style, but I assure you that none of us can live without one pair of bright and dark jeans because jeans are such like sweatsuits that you can show up everywhere so why not use it? Seeking your ideal couple start by analyzing your shape and style, go shopping and honestly choose them by other aspects then fashion only, because jeans can last you for years, match your jeans in terms of you, then enjoy the comfort and style they provide!

Wybranie idealnych jeansów to indywidualna sprawa zależna od figury i stylu jednak zapewniam, że żadna z nas nie może się obejść bez chociaż jednej pary jasnych i ciemnych jeansów bo jeansy to takie dresy, w których możesz pokazać się wszędzie więc dlaczego z tego nie korzystać?  Poszukiwania swojej idealnej pary zacznij od analizy swojej sylwetki i stylu, wybierz się na zakupy i rzetelnie podejdź do tematu bo jeansy mogą ci służyć przez lata, dobierz jeansy pod względem swojego wizerunku nie pod względem trendów a następnie ciesz się wygodą i stylem jaki ci zapewniają! piątek, 21 lipca 2017

EL ESTILO ZAFUL.COM ESTA AQUI!


Off The Shoulder Laser Cut Top - Army Green M ( click )

Striped Tube Crop Top And High Slit Pants - Brick-red S ( click )

Halter Striped Two Piece Suit - Stripe S ( click )

Want to be the more fancy in this summer? Just do it!
Discover newest summer arrivals!
Surprise code: ZFEN


[ ES ]

Si me sigues desde hac mucho tiempo, te habrás dado cuenta que me he convertido en un autentico fan del online shopping. He logrado trabajar conjuntamente con muchas tiendas online para poder enseñaros mi estilo, páginas favoritas y algunos descuentos. Mi sueño era poder compartir con vosotros mi obsesión por Zaful.com. Como ya sabeis, me gusta la ropa original y esta página web es mi favorita por delante de muchas! La calidad y el estilo de esta ropa que ofrecen está por delante de todo. Hoy he encontrado est especial descuento y algunas de mis piezas preferidas, pra poder hacer este verano todavía mas loco y divertido en cuanto a moda!!


Esta vez me centro sobretodo en aquellos impresionantes vestidos largos que puede encontrar aquí y algunas blusas con mucho estilo, y, lo que no puede faltar jamás, mis monos preferidos, de los que no puede haber suficientes en un armario de una mujer!!


MY BEAUTY MUST HAVE LIST

[ ENG ]

Since I remember was obsessed with having a lot of cosmetics, I could have millions of eye crayons and body creams just because they had nice packaging. After a while I realized that although I can boast of a really big collection but honestly I use up maybe ten products and I can not imagine living without them. A moment after this thought came to me, I understood that it was time to clean up and buy with the head not under pressure or habit.

So today I would like to share with you 5 of my most favorite beauty products which I can not imagine daily care without.

[PL]

Odkąd pamiętam zawsze miałam obsesję na posiadanie ogromnej ilości kosmetyków, mogłam mieć miliony kredek do oczu i kremów do ciała tylko dlatego, że miały ładne opakowania. Po czasie zrozumiałam, że chociaż mogę pochwalić się tak naprawdę pokaźną kolekcją to uczciwie korzystam może z dziesięciu produktów i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Chwilę po tym gdy naszła mnie ta myśl zrozumiałam, że czas na porządki i kupowanie z głową a nie uleganie presji lub nawykom.

Dlatego dzisiaj chciałabym podzielić się z wami 5 moimi ulubionymi produktami, bez których nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji.
Honestly needed a while to feel the phenomenon of dry shampoo but now I can not imagine my life without it now. I do not like to wash my hair every day and I find it superfluous but sometimes my hair thinks differently and I wake up in the morning with my hair fluttering at the face like I did not wash them at least a week and here comes my favorite dry Batiste shampoo this time without perfume (I also tried Cherry but the smell was too sweet) and I consider him as my best friend it refreshes my hair, lifts them up and allows me to tie them up easily so it can not be seen that this is not the best day for my hair. It lasts for a long time and the quality is adequate for the price.

Będę szczera potrzebowałam dłuższej chwili żeby odczuć fenomen suchego szamponu ale teraz nie wyobrażam sobie bez niego życia. Bardzo nie lubię myć włosów codziennie i uważam to za zbędne ale czasem moje włosy myślą inaczej i budzę się rano z włosami oklapłymi przy twarzy jakbym nie myła ich co najmniej tydzień i tu do akcji wkracza mój lubiony suchy szampon Batiste tym razem bez zapachowy ( wypróbowałam również wiśniowy ale zapach był zbyt słodki ) i uważam go za mojego najlepszego przyjaciela odświeża moje włosy, unosi je i pozwala mi je upiąć w łatwy sposób tak by nie było widać, że to nie jest najlepszy dzień dla moich włosów. Przy czym starcza na bardzo długo a jakość jest adekwatna do ceny.
Like most perfumes I've tested in my life, Naomi Campbell perfume was found on my mom's shelf and I fell in love with them instantly and forever. And even though my mom used to use a few other brands and smells (and me along with her), it was my favorite and I've been using it for the past few years too. Now it's very hard for me to find it on store shelves and I'm very sorry for it because the smell is over temporary, delicate, feminine, adds class but you do not feel overwhelmed at the same time. Suitable for every occasion and above all the smell lasts for a long time on the skin.

Jak większość perfum, które wypróbowałam w swoim życiu perfumy Naomi Campbell znalazłam na półce swojej mamy i od razu się w nich zakochałam. I choć mama od ich czasu używała już kilku innych marek i zapachów ( a ja razem z nią ) to ten pozostał moim ulubionym i sama używałam go przez ostatnich kilka lat. Teraz bardzo ciężko mi go znaleźć na sklepowych półkach i bardzo z tego powodu ubolewam bo zapach jest ponad czasowy, delikatny, kobiecy, dodaje klasy ale jednocześnie nie czujesz się nim przytłoczona. Pasuje na każdą okazję a przede wszystkim zapach bardzo długo trzyma się na skórze.
I have never been a fan of micellar liquids because they usually allergic to them and they did not work as effectively as make-up milk or other specialties. I changed my mind and approach to taking care of my skin after trying several Garnier products. My favorite is the two-phase micellar liquid, you see above, perfect for taking off even the most durable, waterproof make-up, while miraculously nourishing the skin and the extra asset is a beautiful scent.

Nigdy nie byłam fanką płynów micelarnych, bo zazwyczaj mnie uczulały i nie działały tak skutecznie jak mleczka do demakijażu lub inne specyfiki. Zmieniłam zdanie i podejście do dbania a skórę po wypróbowaniu kilku płynów firmy Garnier. Moim ulubionym jest dwufazowy płyn micelarny, który widzicie powyżej, idealnie sprawdza się do zmywania nawet najtrwalszego, wodoodpornego makijażu a przy tym cudownie pielęgnuje skórę a dodatkowym atutem jest piękny zapach.
I never overdoed my skin, and after bathing it was a waste of time to work on with the creams, but last year I had the chance to try the Lush Cosmetics Sympathy for the Skin and I can't live without it since then, and the relaxing bath was worth nothing without a thin layer of this Moisturizing cream. The cream is very delicate and watery so it easily absorbed into the skin and leaves no oily layer on its surface, the wonderful smell stays really long and the skin is moisturized and resilient to the next bath. Additional advantages are beautiful packaging and savings on perfumes because this fragrance is sufficient, intense and very fresh and natural.

Nigdy przesadnie nie dbałam o skórę a po kąpieli szkoda mi było czasu na pracochłonne wcieranie kremów, jednak rok temu miałam okazję wypróbować Sympathy for the Skin firmy Lush Cosmetics i nie umiem się bez niego obejść, a relaksująca kąpiel jest nic nie warta bez chociaż cienkiej warstwy nawilżającego kremu. Krem jest bardzo delikatny i wodnisty dzięki czemu łatwo wchłania się w skórę i nie pozostawia oleistej warstwy na jej powierzchni, cudowny zapach utrzymuję się naprawdę długo a skóra jest nawilżona i sprężysta do następnej kąpieli. Dodatkowymi atutami jest piękne opakowanie i oszczędność na perfumach bo ten zapach jest wystarczający, intensywny i bardzo świeży i naturalny.
Ever since and forever on my shelf: Dark Angels mask from Lush cosmetics irreplaceable in the fight for beautiful, healthy, and naturally shiny skin. Used with other acne cosmetics can do miracles and I love the effect that leaves on my skin after each use but I do not necessarily like the mess that leaves in the bathroom because although worth the price and time to spend it is its consistency and color can be in the signs In every corner of the bathroom and sometimes it leaves black streaks especially on white surfaces.

Od zawsze i na zawsze na mojej półce: maska Dark Angels od Lush cosmetics niezastąpiona w walce o piękną, zdrową, i naturalnie błyszczącą skórę. Stosowana z innymi kosmetykami anyty trądzikowymi potrafi zdziałać cuda i uwielbiam efekt jaki pozostawia na mojej skórze po każdym użyciu ale nie koniecznie lubię bałagan, który pozostawia w łazience bo choć warta każdej ceny i czasu jaki trzeba jej poświęcić to jej konsystencja i kolor dają się we znaki w każdym zakamarku łazienki a czasami pozostawia czarne smugi zwłaszcza na białych powierzchniach.

These are my products without which I can not live without in my daily care, if you have the opportunity to try any of them I highly recommend all of them. I can not wait to see your favorite products in the comments below or on my social media platforms :)

Są to moje produkty bez których nie mogę się obejść podczas mojej codziennej pielęgnacji, jeśli będziesz maiła okazję wypróbować jakikolwiek z nich jak najbardziej je polecam. Nie mogę się doczekać żeby poznać waszych ulubieńców piszcie w komentarzach poniżej lub na moich platformach social media :)

niedziela, 9 lipca 2017

RED BEACH DRESS + HUGE ROSEGAL SUMMER SALE!

 SALE


Bowknot High Slit Satin Wide Leg Pants - Ginger ( click here )

Plunge Floral Low Back Beach Summer Dress - Red ( click here )

Flower Embroidery Off The Shoulder Crop Top - White ( click here )

You may remember that few posts back ( click here ) I showed you my collab with rosegal.com to show you some of my favourites from they offer and I was dying to give you more because one post is not enough to show you everything what I love about them so this time I show you my huge obssesion for their red beach dresses and blue maxi dresses which I'm dying to have and because I have problem with keeping up with budget especially while clothing hauls ( and I know some of you may have same problem) I have solution for all of us! With rosegal.com team we give you 10% off for your purchase with code: RGEN So let's go shopping girls!

ANNIVERSARY No.1


Life never felt so good as for last 365 days. Can't imagine my life any other way with any other person. I got so lucky to met most handsome, funny, generous, silly, weaird, beared creature which spread love and kindness like nobody else could. Today we started second year of our adventures together and I can't wait to discover everything with my best friend. Can't wait to be your wife and spend each of my days on loving you, travel with you and make you laugh. Cheers for the next and every other year together!

Love you darling!
K.

czwartek, 6 lipca 2017

WORN | FLOWERED UP FOR A DATE NIGHT

I have always been a fan of autumn, not because of the weather, which I am no particular fan, but because of the sweaters which I could wear every day, regardless of the weather because I feel the best in them, but summer is not the time for sweaters and it turns out that my wardrobe is empty when it comes to summer clothing, so I was motivating myself and i choose my favorite items founded in the closet and I created several sets for every holiday occasion this way I can always be prepared for the season, especially in Mallorca because here summer seems to be never ending. That's why I present you the first holiday outfit which I love because it's incredibly comfortable and very neutral and simple, each one of you will definitely have shorts and a black shirt in wardrobe that adds a touch of elegance while it's still screaming about the holiday climate! This outfit I booked for dating evenings when I want to look a little better than normally and still feel like in sweatsuit haha. Summer is the best time for beach parties, sunsets, sea view restaurants or car cinema and for each of these this outfit will be perfect!

Zawsze byłam fanką jesieni nie ze względu na pogodę, której jestem nie szczególną fanką a ze względu na swetry, które mogłabym nosić codziennie bez względu na pogodę bo to w nich czuję się najlepiej, jednak lato to nie pora na swetry i okazuje się, że moja szafa świeci pustkami jeśli chodzi o ciuchy przeznaczone na lato dlatego zmotywowałam sama siebie i ze swoich ulubionych elementów znalezionych w szafie stworzyłam kilka zestawów odpowiednich na każdą wakacyjną okazję tak by zawsze być przygotowaną na obecny sezon zwłaszcza, że na Majorce zdaje się, że upalne lato nigdy nie dobiegnie końca. Dlatego przedstawiam wam pierwszą wakacyjną stylizację, którą uwielbiam za to, że jest niesamowicie wygodna i bardzo neutralna i prosta, każda z was na pewno ma w szafie szorty i czarną koszulkę ze zwiewnego materiału, która doda stylizacji trochę elegancji wciąż podkreślając wakacyjny klimat! Ten strój zarezerwowałam na te najciekawsze randkowe wieczory kiedy chcę wyglądać trochę lepiej niż za zwyczaj a wciąż czuć się jak w dresie haha Lato to najlepsza pora na randki na plaży, zachody słońca, restauracje przy morzu czy kino samochodowe i na każdą z nich ta stylizacja będzie idealna!


Details:

Glasses - h&m ( click )
T-shirt - mango last season collection similar one -> ( click )
Jacket - Scotfree ( click )
Shorts - mango last season collection similar one ( click )
Handbag - Gamiss ( click )
Shoes - mango last season collection 

Szczegóły:

Okulary - h&m ( click )
Koszulka - mango
Kurtka - Scottfree ( click )
Szorty - mango zeszłoroczna kolekcja, podobny model -> ( click )
Torebka - Gamiss ( click )
Buty - mango zeszłoroczna kolekcja

PHOTOS BY VERONICA FROM MYWAYONFASHION
ZDJĘCIA DZIĘKI WERONICE Z MYWAYONFASHION